You are currently viewing הדברת צרעות

הדברת צרעות

הדברת צרעות

סוגי צרעות

ארבעה סוגי צרעות נפוצים ומטרידים :צרעה מזרחית (דבור), צרעה גרמנית, צרעה הפלך וצרעה טפילית. תפקידנו זה: הדברת צרעות!
חיות חברתיות בדומה לנמלים ולטרמיטים בעלי מבנה משפחתי הכולל: מלכה עמלות וזכרים.
המלכה הינה הנקבה היחידה המתפקדת ברבייה ,אחראית לייסוד המשפחה, אחראית למחזור הראשון (בנית הקן, הטלה, האכלה וכיו"ב) ולאחר מכן מתפנה להטלה בלבד!

העמלות הינן נקבות בעלות איברי רביה מנווונים ומבצעות את רוב התפקידים בקן : האכלה, ויסות טמפ', בניה, חפירה, ניקוי ואיסוף מזון.
הזכרים מופיעים רק בסוף הקיץ ותפקידם מסתיים רק בהפריית המלכה, הם ניזונים מרוק רימות בלבד!
מזון הצרעות הינו חלבון מין החי וסוכרים מפירות או צוף.

מחזור חיים שנתי

אפריל –מאי: ייסוד הקן –מלכה עושה הכול.
מאי-אוג': התפתחות הקן.
ספט' –נוב': התפתחות מלכות וזכרים להפריה ומעוף כלולות.
נוב'-דצמ': עם תחילת הגשמים – חיסול הקן.
ינואר: תרדמת.

צרעה מזרחית

צבע אדום\חום לרוחב הבטן פסים צהובים מחושים חומים, גדולה יחסית בונה את הקן בד"כ באדמה (לעיתים נמצא אותה גם במקומות גבוהים). עקיצתה כואבת במקרה של אלרגיה או עקיצות מרובות יש לפנות בהקדם לביה"ח.

הדברת צרעותצרעה גרמנית

השפה הפנימית של הבטן קטומה וציבעה פסים שחור\צהוב בונה את קיניה בסמוך למגורי האדם גודל התאים קטן משל הצרעה המזרחית אך כמוה נמצא מאות עד אלפי פריטים בקן.

צרעת הפלךצרעת הפלך

צורת הבטן כפלך מחודד משני קצוותיו ,החיבור בין החזה לבטן ארוך יותר, בונה קינים קטנים בהרבה מיתר הצרעות סה"כ עשרות בודדות של פריטים, הקנים גלויים לעין על קירות גגות ואפילו צמחים.

צרעה טפילית

בונה קן בודד ומטילה מס בודד של ביצים. אל הקן מובאים עכבישים שיהוו מזון לדור הבא. לרוב הצרעה לא תתקוף ותעקוץ.

הדברת צרעות :

השמדת מלכות –תתבצע בחודשים אפריל מאי באמצעות תרסיס דבק, רשת חרקים ומלכודות.
חיסול קנים – מתבצע בחודשים יוני ועד סוף החורף ע"י איתור הקן ופיזור אבקה בכניסה לקן או הדברה ישירה .
במקרה ולא אותר הקן ניתן להשתמש בפיתיון מורעל אך יש לשים לב לסוג הפיתיון מיקום מעקב וסילוק הפתיון העודף

מעוניינים בביצוע הדברת צרעות? 

חייגו לדר' הדברה בטלפון: 050-6226023