You are currently viewing הדברת נמלים

הדברת נמלים

הדברת נמלים

הדברת נמלים: הדברת חרקים חברותיים מוצלחים ביותר

מסימני הזיהוי : צבעם צהבהב בהיר ,חום עד שחור ,מחושים בעלי ברך והחיבור בין הבטן לחזה מורכב ממפרק אחד או שניים.

מספר הפריטים בקן יגיע ל 100,000 ויותר בכל מושבה תהיה מלכה אחת ובזנים מסוימים אף יותר מאחת, המלכה תחיה עד 15 שנים לעומת הפועלות שחיות 4-7 שנים .כושר הסתגלותן של הנמלים לאזור המחיה גבוהה מאוד!!

העברת מחלות

הנמלים אינן מעבירות מחלות ואינן גורמות נזק אלא מהוות מטרד בלבד! הנמלים נחשבות לאוכלי כל! כמובן עם העדפות מסוימות לכל זן.

קן הנמלים יכלול מלכה, פועלות(רק נקבות), מספר בודד של פרטים מיניים, בצים, זחלים וגלמים.

הזכרים והנקבות המכונפים עוזבים את הקן למעוף כלולות (בתקופה זו הן אינן ניזונות) חלק מהנקבות המופרות לא יחזרו לקן ואילו הזכרים מתים. הנקבה בתחילה תחיה לבד עד התפתחות הקן ומזונה ומזון הזחלים יהיה מהביצים שלה.

סוגי נמלים:

למחושי הנמלה תפקיד חשוב כמרכז חוש הטעם והמישוש, התקשורת תעשה באמצעות פרומונים –זיהוי ע"י המחושים.

בין הנמלים הנפוצות : ( יש קרוב ל 3,000 סוגים שונים)

מורית נאה- זערורית אדמונית

מורית הבית- המהווה תושבת קבע במגורי אדם

הבנאיות- לרוב נמצא אותן מחוץ לבתים בקרקע ובצוואר שורשי העצים

קמפונית – נמלים השוכנות על העצים ופועלות בעיקר בלילה

נמלת הקציר- נעות בשיירות ארוכות ופועלות בתקופת האביב

הדברת נמלים

הכלל ראשון בהדברת נמלים הוא גילוי הקן! ברגע שמצאת את הקו, חיסול המלכה יביא לחיסול הקן כולו ויכול להתבצע בעזרת ריסוס ישיר או בעזרת פיתיונות שונים. כאשר מדבירים נמלים חשוב לדעת עם איזה חומר להרוג אותם.

סובלים מנמלים בבית/בחצר ורוצים הדברה מקצועית? צרו עימנו קשר